لوکا رونکونی، بازیگر و مدیر تئاتر ایتالیایی

لوکا رونکونی، بازیگر و مدیر تئاتر ایتالیایی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه لوکا رونکونی، بازیگر و مدیر تئاتر ایتالیایی در سن 81 سالگی در میلان درگذشت. او که یکی از مهمترین مدیران تئاتر اروپا محسوب می شد، با

خبر کوتاه

لوکا رونکونی، بازیگر و مدیر تئاتر ایتالیایی در سن 81 سالگی در میلان درگذشت.

او که یکی از مهمترین مدیران تئاتر اروپا محسوب می شد، با کمپانیهای مشهوری همچون “بورگ تئاتر” وین همکاری داشت.

مطالب مرتبط