پلیس فرانسه با معترضان در تولوز و نانت درگیر شد

پلیس فرانسه با معترضان در تولوز و نانت درگیر شد
نگارش از Euronews

صدها تن روز شنبه در شهرهای تولوز و نانت فرانسه در اعتراض به خشونت پلیس تظاهرات کردند. این تظاهرات به یاد «رمی فرس» فعال محیط زیست برگزار شد که در ماه

صدها تن روز شنبه در شهرهای تولوز و نانت فرانسه در اعتراض به خشونت پلیس تظاهرات کردند.

این تظاهرات به یاد «رمی فرس» فعال محیط زیست برگزار شد که در ماه اکتبر گذشته هنگام تظاهرات علیه پروژه جنجالی ساخت سد سیونس در حومه شهر تارن، کشته شد.

همچنین، تظاهرکنندگان بار دیگر مخالفت خود را با احداث یک فرودگاه جدید در نزدیکی نانت ابراز کردند.

تظاهرات در هر دو شهر نانت و تولوز به خشونت کشیده شد و نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از ماشین های آب پاش و گاز اشک آور استفاده کردند.

وزارت كشور فرانسه از مجروح شد سیزده مامور پلیس و بازداشت ۲۵ تن از تظاهرکنندگان خبر داد. دو تن از تظاهرکنندگان مجروح نیز به بیمارستان منتقل شدند.

مطالب مرتبط