هواداران تیم هلندی فاینورد؛ با پلیس ضد شورش رم درگیر شدند

هواداران تیم هلندی فاینورد؛ با پلیس ضد شورش رم درگیر شدند
نگارش از Euronews

پس از آنکه طرفداران تیم فوتبال هلندی فاینورد در رم پایتخت ایتالیا با پلیس ضد شورش درگیر شدند، پلیس تعدادی از آنها را دستگیر کرد. این درگیری روز

پس از آنکه طرفداران تیم فوتبال هلندی فاینورد در رم پایتخت ایتالیا با پلیس ضد شورش درگیر شدند، پلیس تعدادی از آنها را دستگیر کرد.

این درگیری روز چهارشنبه و پیش از آغاز مسابقه فاینورد در برابر تیم “آی.اس رم” در دو نقطه از شهر اتفاق افتاد و پلیس بامداد پنجشنبه با شناسایی افراد درگیر شده، ۲۳ تن از آنها را بازداشت کرد.

ماموران پلیس زمانی به تعقیب این افراد پرداختند که آنها با ایجاد اخلال در میدان تاریخی “کمپو دو فیوری” موجب نگرانی صاحبان کسب و کار و ناگزیر شدن آنها به بستن فروشگاه هایشان شدند.

به گزارش رسانه های محلی، تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شده اند اما موظفند تا بامداد جمعه ایتالیا را ترک کنند.

مطالب مرتبط