قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد اوکراین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد اوکراین

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه از طرفین درگیر در اوکراین خواست با پایان دادن به جنگ و درگیری به مفاد توافق اخیر آتش بس احترام بگذارند.

قطعنامه پیشنهادی روسیه در این مورد با رای مثبت هر پانزده عضو به تصویب رسید.

ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل در این مورد گفت: «توافق مینسک باید بطور کامل از سوی همه رعایت شود. باید از اتخاذ اقدامات یکجانبه که در تضاد با روح سند امضایی ،مورخ دوازدهم فوریه 2015 در مینسک است، پرهیز کرد.»

سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با انتقاد از تفاوت گفتار و کردار روسیه، این قطعنامه را «تناقض آمیز» توصیف کرد. وی گفت: «روسیه توافق ها را امضا و سپس با توسل به قدرت خود آنها را کم اثر می کند. روسیه از حاکمیت ملی دفاع می کند اما در عمل طوری رفتار می کند که گویی مرز با همسایگانش وجود خارجی ندارد. اینکه روسیه بعنوان بانی و تشدید کننده خشونت های جاری در اوکراین، امروز برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز قطعنامه پیشنهاد می دهد، تناقض آمیز است. این حداقل چیزی است که می توان در مورد این پیشنهاد گفت.»

در این قطعنامه طرفین درگیر به رعایت مفاد توافقنامه مینسک و برقراری صلح و آرامش در منطقه تشویق شده اند و نسبت به احتمال ادامه درگیری ها ابراز نگرانی شده است.