دادگاهی در فرانسه استراوس کان را از اتهام تشکیل شبکه فحشا تبرئه کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاهی در فرانسه استراوس کان را از اتهام تشکیل شبکه فحشا تبرئه کرد

خبر کوتاه

دادگاه شهر لیل در شمال فرانسه، پس از رسیدگی به پرونده ای که در آن دومنیک استراوس کان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول به تشکیل شبکه ای از زنان روسپی متهم شده بود، او را از این اتهام تبرئه کرد.

دادگاه اعلام کرد که نه در جریان تحقیق و نه در اظهارات شاهدان، دلیلی برای مجرم بودن استراوس کان به دست نیامده است.