تدابیر تازه صربستان، آلمان و اتریش برای جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تدابیر تازه صربستان، آلمان و اتریش برای جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا

دولت صربستان در پی شدت گرفتن موج مهاجران اقتصادی، یگان های ژاندارمری به مرز این کشور با مجارستان اعزام کرد.

آلمان و اتریش نیز برای جلوگیری از ورود این مهاجران غیرقانونی به مرزهای خود تدابیر تازه ای را در نظر گرفته اند.

جمع کثیری از شهروندان جوان کوزوو با عبور از مرز صربستان با مجارستان تلاش می کنند تا خود را از بیکاری و فقر نجات دهند. یکی از این جوانان در پریستینا، پایتخت کوزوو می گوید: «ما اینجا را ترک می کنیم چون نمی توانیم کار پیدا کنیم. اینجا چه کار باید بکنیم؟. نه کاری وجود دارد و نه آینده ای. هیچ چیز اینجا نیست. سیاستمدارانی که اهمیتی به مردم نمی دهند، کجا هستند؟. آنها باید ببینند که مردم در حال فرارند. آنها در دفترهایشان نشسته اند.»

در سال 2013 میلادی شش هزار تن کوزوو را با عبور غیرقانونی از مرز ترک کرده اند. این رقم اکنون به حدود 30 هزار افزایش یافته است.