اعتصاب کارمندان و کارکنان سه فرودگاه در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب کارمندان و کارکنان سه فرودگاه در آلمان

خبر کوتاه

با هماهنگی اتحادیه های کارگری، کارمندان و کارکنان سه فرودگاه آلمان دست به اعتصاب زدند. کارکنان سه فرودگاه
هامبورگ، اشتوتگارت و هانوفر برای بهبود وضعیت دستمزد وکاری اشان اعتصاب کرده اند. این سه فرودگاه در زمره ۱۰ فرودگاه مهم آلمان به شمار می روند.