پرش با اسکی: فروید در آلمان خوش درخشید

پرش با اسکی: فروید در آلمان خوش درخشید
نگارش از Euronews

سورین فروید چهارمین پیروزی فصلش را در برابر چشمان صدها هموطن مشتاق جشن گرفت. در جریان بیست و دومین مرحله از مسابقات جهانی پرش با اسکی، این ورزشکار

سورین فروید چهارمین پیروزی فصلش را در برابر چشمان صدها هموطن مشتاق جشن گرفت. در جریان بیست و دومین مرحله از مسابقات جهانی پرش با اسکی، این ورزشکار آلمانی در مجموع دو پرش ۲۹۹/۴ امتیاز بدست آورد.

فروید بیست و شش ساله در پرش دوم ۱۴۰ متر پرید و توانست اشتفان کرافت، اسکی باز نامدار اتریشی را مجبور به قبول جایگاه دوم کند. کرافت در حال حاضر با ۱۱۶۳ امتیاز در صدر جدول رده بندی عمومی فصل قرار دارد.

پی تر پروچ که با اختلاف ۴۹ امتیاز نسبت به کرافت در جایگاه دوم جدول عمومی فصل است، در نخستین پرش خود ۱۴۱ متر و ۵۰ سانتی متر پرید و شگفتی آفرید اما در پرش دوم عملکرد به مراتب ضعیف تری داشت و در نتیجه این مسابقات را در مکان سوم به پایان رساند.

مطالب مرتبط