حراج گیتار ساخته شده توسط لس پاول

حراج گیتار ساخته شده توسط لس پاول
نگارش از Euronews

خبر کوتاه نمونه اولیه گیتار ساخته توسط لس پاول به حراج گذاشته شد. این گیتار از جمله نخستین گیتارهای الکتریک با بدنه تو پر بود. ساخت این نوع ساز نقش

خبر کوتاه

نمونه اولیه گیتار ساخته توسط لس پاول به حراج گذاشته شد.

این گیتار از جمله نخستین گیتارهای الکتریک با بدنه تو پر بود.

ساخت این نوع ساز نقش عمده ای در گسترش موسیقی راک اند رول داشت.

مطالب مرتبط