شادمانی هواداران از پیروزی حزب چپ رادیکال سیریزا در انتخابات یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شادمانی هواداران از پیروزی حزب چپ رادیکال سیریزا در انتخابات یونان

هزاران نفر از هواداران حزب سیریزا، حزب پیروز در انتخابات پارلمانی یونان، با تجمع در میدان دانشگاه آتن به جشن و پایکوبی پرداختند.

برای آنان پیروزی این حزب چپ رادیکال، یعنی پایان سیاست های ریاضت اقتصادی و مذاکرۀ مجدد آتن با وام دهندگان بین المللی.

یک دختر جوان گفت:«این، انتخاباتی حیاتی در تاریخ یونان مدرن بود. ما جوانان، راه را باز و هموار کردیم. یونان تغییر خواهد کرد، اروپا تغییر خواهد کرد. فردا، آینده ای شکوفا برای ما و یونان آغاز می شود.»

مردی هم گفت:«همه چیز تغییر خواهد کرد. ریاضت اقتصادی پایان می یابد، دیگر شاهد بیخانمان در خیابانها نخواهیم بود، بانک ها خانه های افراد مقروض را به تملک خود در نخواهند آورد.»

خبرنگار یورونیوز از آتن می گوید:«هزاران نفر در پرپیلایا تجمع کردند تا به اولین سخنرانی الکسیس سیپراس پس از پیروزی حزب او در انتخابات گوش سپارند. همه آنان امیدوارند یونان فردا برگ دیگری از تاریخ خود را رقم خواهد زد و تروئیکا و سیاست ریاضت اقتصادی را پشت سر خواهند گذاشت.»