درگیریهای مرگبار مخالفان با پلیس در کینشازا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیریهای مرگبار مخالفان با پلیس در کینشازا

کینشازا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، صحنه درگیریهای مرگبار میان پلیس و مخالفان ژوزف کابیلا، رییس جمهوری این کشور در اعتراض به اصلاح قانون انتخابات بود.

دست کم چهار نفر از جمله دو تن از نیروهای پلیس جانشان را از دست دادند و دهها تن نیز در درگیریها زخمی شده اند.

خشونتها در اغلب محله های کینشازا جریان داشته است و گفته می شود غارت و چپاول های زیادی را به همراه داشته است.

مخالفان دولت علیه قانونی به خیابان آمده اند که باعث افزایش دوره ریاست جمهوری ژوزف کابیلا می شود. وی از سال 2001 قدرتمندترین سیاستمدار جمهوری دموکراتیک کنگو است.