تجمع هزاران پاکستانی در اعتراض به نشریه شارلی ابدو

تجمع هزاران پاکستانی در اعتراض به نشریه شارلی ابدو

هزاران نفر از مسلمانان و مسیحیان پاکستان روز یکشنبه در اعتراض به چاپ کاریکاتور حضرت محمد در روزنامه فرانسوی شارلی ابدو در یک راهپیمایی شرکت کردند. حافظ سعید، رهبر سازمان مذهبی جماعت الدعوه از رهبران پاکستان خواست تا برای تصویب یک قانون بین المللی درباره توهین به مقدسات تلاش کنند. قانونی که مجازات آن در پاکستان مرگ است.

هزاران نفر از مسلمانان و مسیحیان پاکستان روز یکشنبه در اعتراض به چاپ کاریکاتور حضرت محمد در روزنامه فرانسوی شارلی ابدو در یک راهپیمایی شرکت کردند. حافظ سعید، رهبر سازمان مذهبی جماعت الدعوه از رهبران پاکستان خواست تا برای تصویب یک قانون بین المللی درباره توهین به مقدسات تلاش کنند. قانونی که مجازات آن در پاکستان مرگ است.

تازه‌ترین ویدیو