آزادی هشت تن از زندانیان سیاسی توسط دولت کوبا

آزادی هشت تن از زندانیان سیاسی توسط دولت کوبا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دولت کوبا در راستای بهبود روابطش با آمریکا هشت تن از زندانیان سیاسی را آزاد کرد. هاوانا پس از ۵۰ سال سردی روابط کوبا با آمریکا، در توافقی

خبر کوتاه

دولت کوبا در راستای بهبود روابطش با آمریکا هشت تن از زندانیان سیاسی را آزاد کرد.

هاوانا پس از ۵۰ سال سردی روابط کوبا با آمریکا، در توافقی که ماه گذشته و با هدف احیای روابط دیپلماتیک دوجانبه صورت گرفت متعهد شد تا ۵۳ تن از زندانیان سیاسی را آزاد کند.