فرانسه در شوک گروگانگیری و حملات تروریستی اخیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسه در شوک گروگانگیری و حملات تروریستی اخیر

پس از سه روز بحرانی شدید، پایتخت فرانسه بتدریج آرامش خود را باز می یابد. پس از حمله به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در روز چهارشنبه، عملیات ردیابی برادران کواشی، مظنونان اصلی این حادثه و دو گروگانگیری همزمان در شرق پاریس و در دَمرتَن آن گوئل، بازگشت به زندگی روزمره ساده نیست. در مجموح هفده تن قربانی حمله های تروریستی شدند.

در خیابان های پاریس، احساس ترس و همچنین خشم شهروندان قابل لمس است.

یکی از شهروندان می گوید:«دیگر وضعیت مانند گذشته نیست. از خانه خود خارج می شوید و مطمئن نیستید که به خانه باز خواهید گشت و این شما را می ترساند.»

شهروند دیگری می افزاید: «آنچه اتفاق افتاد دردناک است. ولی ما بر می خیزیم و امنیت گذشته را باز خواهیم گرداند. آنها نمی توانند ما را نابود کنند.»

در شهر کوچک دَمرتَن آن گوئل و جاده های اطراف آن، هنوز تعداد زیادی از ماموران پلیس برای تامین امنیت شهروندان دیده می شوند.

در منطقه یازده پاریس، در مقابل دفتر نشریه شارلی ابدو، جایی که روز چهارشنبه تعدادی از بهترین کاریکاتوریست های فرانسه کشته شدند، شهروندان زیادی با قرار دادن دسته گل به قربانیان این حادثه ادای احترام کردند.