حمله چهارشنبه مهاجمان به مجله طنز در پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله چهارشنبه مهاجمان به مجله طنز در پاریس

قتل فجیع ۲ پلیس، ۴ کاریکاتوریست و ۶ شهروند دیگر فرانسه در پاریس این کشور را در شوک فرو برده است.

حمله ساعت ۱۱.۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه روی داد. سه مرد مهاجم سیاهپوش و سراپا پوشیده وارد دفتر مجله طنز «شارلی اِبدو» در منطقه یازدهم پایتخت فرانسه شدند و با کلاشنیکف حاضران در جلسه را به رگبار گلوله بستند.

مهاجمان به هنگام فرار فریاد «الله اکبر و انتقام بخاطر پیامبر» مسلمانان را سرکشیدند. با فریاد دوم اشاره آنان به کاریکاتوری بود که شارلی اِبدو سالها پیش بازچاپ کرده بود. طرح مذکور که پیامبر مسلمانان را با عمامه ای شبیه به بمب به تصویر کشیده بود، اثر کاریکاتوریستی دانمارکی بود.

مهاجمان که به گفته کارشناسان امر افرادی آموزش دیده بوده اند از زمان دقیق تشکیل جلسه در دفتر مجله و جزئیات دیگر بخوبی آگاه بوده اند. برای نمونه آنها می دانسته اند چه زمانی حداکثر افراد در دفتر شارلی اِبدو جمع می شوند.

این سه مهاجم پس از قتل عام حداقل ۱۲ نفر با خودروی سیتروئن مشکی رنگ خود متواری شدند و آن را در نزدیکی ایستگاه متروی «پورت دو پانتن» در شمال پاریس رها کردند.