نام چهار تن از مشهورترین کاریکاتوریستهای فرانسوی در فهرست جانباختگان حمله به «شارلی ابدو»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نام چهار تن از مشهورترین کاریکاتوریستهای فرانسوی در فهرست جانباختگان حمله به «شارلی ابدو»

کابو، شارب، ولنسکی، تینیو نام چهار کاریکاتوریستی است که در حمله به دفتر مجله هفتگی شارلی ابدو جانشان را از دست دادند. نام آنها در میان دوازده نفری است که طی حمله تروریستی به دفتر این نشریه فکاهی جان باختند.

شارب، که ۴۷ سال داشت مدیر مسئول این مجله از سال ۲۰۰۹، یکی از نامی ترین کاریکاتوریستهای فرانسه بود و با روزنامه های متعددی همکاری کرده بود. او در مصاحبه ای با روزنامه لوموند فرانسه گفته بود ترجیح می دهد ایستاده بمیرد تا اینکه با “ننگ” زندگی کند.

کابو، ۷۶ ساله هم یکی دیگر از کاریکاتوریستهای بحث برانگیز شارلی ابدو، این مجله چپگرا بود. وی با روزنامه های طنز دیگری چون “هاراکیری” هم همکاری می کرد.

اما ولنسکی، کاریکاتوریست ۸۰ ساله از دهه ۶۰ میلادی در فرانسه به شهرت رسید. او با روزنامه های زیادی از جمله “پاری مچ” و “نوول ابزرواتوار” نیز همکاری کرده بود. کاریکاتورهای فکاهی این افراد، همه را به باد طنز انتقادی می گرفت و شخصیتهای سیاسی و مذهبی نیز از آن مستثنی نبودند. کاریکاتورهایی که بارها بحث برانگیز و دردسرساز شدند و واکنشهای زیادی برانگیختند.