هدف زاکربرگ برای سال جدید کتابخوانی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هدف زاکربرگ برای سال جدید کتابخوانی است

خبر کوتاه

بنیانگذار فیسبوک با خود عهد کرده است که در سال جدید میلادی در هر دو هفته، یک کتاب بخواند.

مارک زاکربرگ نوشت اولویتش، دانستن فرهنگها، عقاید و تاریخ ملل مختلف و تکنولوژی خواهد بود.

از جمله هدفهای سالهای گذشتۀ آقای زاکربرگ صحبت کردن به زبان «ماندارین» شاخه ای از زبانهای چینی بود که به آن دست یافت.