باکینگهام اتهام رابطه جنسی شاهزاده اندرو با دختری نابالغ را انکار کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
باکینگهام اتهام رابطه جنسی شاهزاده اندرو با دختری نابالغ را انکار کرد

کاخ باکینگهام روز یکشنبه با صدور بیانیه ای هر گونه اتهام در خصوص رابطه جنسی شاهزاده اندرو، دومین فرزند ملکه بریتانیا با یک دختر نابالغ را انکار کرد.

افشای رسوایی رابطه جنسی دوک یورک با دختری نابالغ بنام ویرجینیا رابرت که عنوان نخست روزنامه های یکشنبه آمریکا را به خود اختصاص داده به موضوع دوستی شاهزاده اندروی ۵۴ ساله با جفری اپستین، بانکدار آمریکایی بازمی گردد.

ویرجینیا رابرت با طرح شکایت از جفری اپستین در دادگاه فلوریدا در آمریکا مدعی است که این سرمایه دار آمریکایی طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ وی را که زیر سن قانونی بوده بارها بعنوان برده جنسی وادار به برقراری رابطه جنسی با ثروتمندان مختلف از جمله شاهزاده بریتانیا کرده است.

این رسوایی می تواند موقعیت شاهزاده اندرو و نهاد سلطنت در بریتانیا را متزلزل سازد.