پرو؛ متهم شدن فعال گروه صلح سبز به تخریب آثار باستانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرو؛ متهم شدن فعال گروه صلح سبز به تخریب آثار باستانی

خبر کوتاه

روز جمعه مدیر اجرای سازمان بین المللی صلح سبز در دفتر دادستان در پایتخت پرو حاضر شد تا درباره دخالت مائورو فرناندز، فعال آرژانتینی گروه صلح سبز که مظنون است با مشارکت در یک شیرین کاری تبلیغاتی به خطوط تاریخی و مشهور نازکا در صحرای نازکا در پرو آسیب زده، شهادت دهد. در این میان معترضان نیز در بیرون دفتر دادستان تجمع کردند. در صورت اثبات اتهامات مطرح شده، این فرد بخاطر تخریب آثار باستانی به حداکثر شش سال زندان محکوم خواهد شد.