موفقیت پس از دو هفته اعتراض در اعماق زمین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موفقیت پس از دو هفته اعتراض در اعماق زمین

سی و هفت کارگر زن معدن «سوچیز» در منطقه ساردنیایی ایتالیا پس از دو هفته اعتراض در اعماق زمین به خواسته ها یشان رسیدند. صاحبان معدن اعلام کردند که حقوق ۲۴۰ کارگر این معدن، پس از هفت ماه پرداخت خواهد شد.

به خواسته اولیه خود رسیدیم. امیدواریم مقامات محلی به وعده هایشان عمل کنند.

یکی از این کارگران می گوید: «خیلی خیلی سخت بود، ولی ما قوی و با اراده هستیم. به خواسته اولیه خود رسیدیم. امیدواریم مقامات محلی به وعده هایشان
عمل کنند.»

کارگر دیگری می گوید: «این کار را برای جوانان و همکارانم انجام دادم. مبارزه ای برای منافع منطقه بود. با این اعتقاد تا آخر ادامه دادیم.»

از سوی دیگر مقامات محلی وعده دادند که برای این کارگران شغل های جدیدی ایجاد کنند.