شخصیت سال تایم: مبارزان با ابولا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شخصیت سال تایم: مبارزان با ابولا

خبر کوتاه

مجله تایم، کسانی که با انتشار ویروس ابولا مبارزه کردند را به عنوان شخصیت سال 2014 میلادی برگزید.

این مجله درآخرین شماره خود عکس پنج نفر از کارکنان بهداشتی از جمله پزشکان و پرستارانی که در راه مبارزه با ابولا جان خود را از دست دادند منتشر کرد.