دبیرکل سازمان ملل بار دیگر نسبت به شرایط اقلیمی هشدار داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دبیرکل سازمان ملل بار دیگر نسبت به شرایط اقلیمی هشدار داد

خبر کوتاه

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه شنبه و در آغاز دومین هفته از کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی که در لیما در جریان است هشدار داد که دیگر زمانی برای از دست دادن باقی نمانده است.

او با اظهار نگرانی عمیق از وضعیت آب و هوا و گرمتر شدن کره زمین از حکومت ها خواست که حرکتی سریع به سمت اقتصاد سبز را در پیش گیرند و شرایط را برای اجرای توافق جهانی در جهت کاهش دو درجه سانتیگراد از گرمای زمین، آماده سازند.