فیلیپین در انتظار توفانی سهمگین تر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews  با استفاده از  آسویشیتدپرس، رویترز
فیلیپین در انتظار توفانی سهمگین تر

بر اثر وقوع توفان بیش از ۶۰۰ هزار تن در روستاهای فیلیپین مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

در پی این حادثه طبیعی و پیش بینی توفانی سهمگین که از آن به عنوان بزرگترین توفان ۱۳ ماه گذشته یاد می شود، ارتش برای یاری رسانی در سواحل شرقی به حال آماده باش درآمده است.

با این همه گمان نمی رود که توفان پیش رو به قدرت هایان، توفانی باشد که سال گذشته میلادی این کشور را درنوردید. سرعت توفانی که انتظار آن می رود ۱۸۵ کیلومتر در ساعت است.

چنبره توفان بر فیلیپین در حالی است که هایان بیش از ۷ هزار کشته و مفقود برجا گذاشت و بیش از ۴ میلیون شهروند نیز بی خانمان شده یا خانه هایشان آسیب جدی دید. حدود ۲۵ هزار تن از آسیب دیدگان این توفان همچنان در چادر یا پناهگاه زندگی می کنند.