ونسا می به حکم محرومیتش اعتراض کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ونسا می به حکم محرومیتش اعتراض کرد

ونسا می، ویولونیست و اسکی باز تایلندی-بریتانیایی، به حکم محرومیت چهار ساله خود از حضور در رقابت های اسکی اعتراض کرد.

خانم می ، در ماه نوامبر از سوی فدراسیون جهانی اسکی به جرم اعمالِ نفوذ برای دستکاری نتایج رقابت های مارپیچ بزرگ کرواوچ اسلوونی در ژانویه ۲۰۱۴، به مدت چهار سال محروم شده بود.

کسب نتایج ساختگی در این رقابت ها، به او مجوز حضور در المپیک سوچی، به عنوان نخستین اسکی باز تایلندی را داده بود .

خانم می درخواست تجدیدنظر نسبت به این حکم را به دیوان داوری ورزش تقدیم کرده است.