ادامه درگیریهای شدید میان پلیس هنگ کنگ و معترضان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه درگیریهای شدید میان پلیس هنگ کنگ و معترضان

گزارشها از هنگ کنگ، از ادامه درگیریهای شدید میان پلیس و مبارزان دموکراسی خواه حکایت دارد.

بنابر این گزارشها، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که قصد محاصره مقر دولت را در این مستعمره سابق بریتانیا داشتند، از باتوم و اسپری فلفل استفاده کرده است.

این درگیریها تاکنون باعث زخمی شدن یازده پلیس و دستگیری چهل نفر شده است.

یک دانشجو می گوید: “ما هیچ سلاحی نداریم ولی آنها از هر سلاحی علیه ما استفاده می کنند. بسیاری زخمی شده اند. حتی زمانی که ما در حال استراحتیم، آنها دست از اعمال خشنشان علیه ما بر نمی دارند.”

هفته گذشته پلیس هنگ کنگ با برچیدن چادرهای تظاهرکنندگان برای سومین بار طی دو ماه گذشته، یکصد و پنجاه نفر را بازداشت کرده بود.

این منطقه از چین که از خودمختاری زیادی برخوردار است، با بزرگترین چالش سیاسی از زمان خارج شدن آن از قیمومیت بریتانیا در سال 1997 میلادی روبروست.