اعتراض کنیایی ها به ترور و ناامنی

اعتراض کنیایی ها به ترور و ناامنی

صدها تن از کنیایی ها در خیابان های نایروبی، پایتخت این کشور آمده و روز سه شنبه علیه بی تفاوتی دولت در برابر افزایش ناامنی و تروریسم به اعتراض پرداختند. این راهپیمایی و تجمع پس از کشتار 28 سرنشین یک اتوبوس در شمال شرق کنیا برپا شد. مسوولیت این اقدام را گروه اسلامگرای افراطی الشباب برعهده گرفته است. الشباب از شاخه های شبکه القاعده در سومالی به شمار می آید.

صدها تن از کنیایی ها در خیابان های نایروبی، پایتخت این کشور آمده و روز سه شنبه علیه بی تفاوتی دولت در برابر افزایش ناامنی و تروریسم به اعتراض پرداختند. این راهپیمایی و تجمع پس از کشتار 28 سرنشین یک اتوبوس در شمال شرق کنیا برپا شد. مسوولیت این اقدام را گروه اسلامگرای افراطی الشباب برعهده گرفته است. الشباب از شاخه های شبکه القاعده در سومالی به شمار می آید.

تازه‌ترین ویدیو