تظاهرات کشاورزان مکزیکی با لباس زیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات کشاورزان مکزیکی با لباس زیر

خبر کوتاه

صدها تن از کشاورزان در جنوب مکزیک در حالی که لباس زیر به تن داشتند، علیه سوء استفاده دولت محلی “وراکروز” از قدرت کشاورزان تظاهرات کردند.

این گروه که برای اعتراض به مکزیکوسیتی آمده اند، دلیل برگزاری این تظاهرات در پایتخت را بازگشایی پرونده شکایت در کمیسیون ملی حقوق بشر درباره نقض حقوق مدنی عنوان کرده اند.