فوران آتشفشان در کشور آفریقایی دماغه سبز

فوران آتشفشان در کشور آفریقایی دماغه سبز

در پی فوران یک آتشفشان در کشور دماغه سبز (کیپ ورد) در سواحل غربی آفریقا ساکنان این مناطق ناچار به تخلیه خانه هایشان شدند. آخرین فوران این آتشفشان در سال ۱۹۹۵ میلادی رخ داد.

در پی فوران یک آتشفشان در کشور دماغه سبز (کیپ ورد) در سواحل غربی آفریقا ساکنان این مناطق ناچار به تخلیه خانه هایشان شدند. آخرین فوران این آتشفشان در سال ۱۹۹۵ میلادی رخ داد.

تازه‌ترین ویدیو