تخریب دونتسک پس از حملات

تخریب دونتسک پس از حملات

حملات چند روز اخیر به شهر دونتسک یکی از مهمترین پایگاههای جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین تخریب، باعث تخریب خانه های بسیاری شد. در این حملات یک زن نیز مجروح شد. هنوز مشخص نیست این حملات از سوی چه گروهی صورت گرفته است.

حملات چند روز اخیر به شهر دونتسک یکی از مهمترین پایگاههای جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین تخریب، باعث تخریب خانه های بسیاری شد. در این حملات یک زن نیز مجروح شد. هنوز مشخص نیست این حملات از سوی چه گروهی صورت گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو