صدای فرود کاوشگر فیله بر روی دنباله دار چوری به زمین رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صدای فرود کاوشگر فیله بر روی دنباله دار چوری به زمین رسید

خبر کوتاه

سازمان فضایی اروپا صدای ضبط شده ای را از کاوشگر فیله دریافت کرده که مربوط به لحظه فرود آن بر روی دنباله دار چوری است.

پیش از این تصاویر مربوط به فرود این کاوشگر بر روی دنباله دار به زمین ارسال شده بود.