آتشفشان کیلائه در جزایر هاوایی کمی آرام گرفت

آتشفشان کیلائه در جزایر هاوایی کمی آرام گرفت
نگارش از Euronews

بنا به گزارش ها فوران کوه آتشفشان کیلائه در جزایر هاوایی که حرکت گدازه های آن به شهر پاهوآ در دامنه این کوه رسیده، اندکی آرام گرفته و از سرعت حرکت مواد مذاب آن کاسته شده است.

فوران این آتشفشان روز دوشنبه به اوج خود رسید و لایه قیرگون وسیعی از گدازه های آن بسیاری از مزارع و مناطق مسکونی شهر پاهوآ را فرا گرفت.

آتش فشان کیلائه یکی از پنج آتشفشان جزایر هاوایی و فعال ترین آنهاست که برخی آن را فعالترین آتش فشان روی زمین می دانند. عمر این آتشفشان بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار سال تخمین زده می شود که حدود یکصد هزار سال قبل از سطح دریا بالا آمده است.

مطالب مرتبط