قطع موقت اینترنت تلفنهای همراه و پیامک در ازبکستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قطع موقت اینترنت تلفنهای همراه و پیامک در ازبکستان

ازبکستان برای ممانعت از بروز تقلب در هنگام امتحانات ورودی دانشگاههای این کشور، خدمات اینترنت در تلفنهای همراه، ارسال پیامک و همچنین “ام ام اس” را به حالت تعلیق درآورد.

مطابق این تصمیم فقط تماسهای تلفنی برای مشترکان در امکان پذیر خواهد بود.

این تدابیر همچنین شامل کنترل مدارس برای مقابله با دانش آموزانی می شود که تلفنهای همراه کوچک را در کفشهای خود پنهان می کنند.