آموزش در زندان: ساختن آینده ای متفاوت برای مجرمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آموزش در زندان: ساختن آینده ای متفاوت برای مجرمان

آیا آموزش در زندان ارزش دارد و می تواند به تغییر در زندگی زندانی و جلوگیری از تکرار تخلف مجرمان کمک کند؟

تجربه نشان داده که موفقیت در تحصیل، به افراد زندانی و به ویژه به نوجوانان، انگیزه حرکت به جلو و استفاده از امکانات برای دست یابی به آینده ای متفاوت را می دهد.

اد سیمئون، که پانزده سال را در زندان معلمی کرده می گوید: “هدف اصلی در مورد نوجوانان مجرم، آموزش به جای مجازات است. دادن یک فرصت و یک صدا برای اینکه بتوانند خودشان را در مسیر جدیدی تعریف کنند.”

بررسی این مسئله در برنامه جهان دانش.

Learning World Facebook

Learning World Twitter