مقاومت شرکت ریوتینتو دربرابر رکود اقتصادی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مقاومت شرکت ریوتینتو دربرابر رکود اقتصادی

شرکت بریتانیایی-استرالیایی ریوتینتو، به علت افزایش هزینه ها و کاهش بهای تولیدات، با کاهش سود در شش ماهه اول سال جاری مواجه بوده است.

اما علیرغم پیش بینی تحلیل گران اقتصادی، سود خالص این شرکت با 22 درصد کاهش به چهار میلیارد و هفتصد و چهل میلیون یورو رسید.

شرکت ریوتینتو یکی از بزرگترین شرکت های معادن و فلزات در جهانست و همراه با دو شرکت بی. اچ. پی بیلیتون و اکستراتا سرگرم مقابله با رکود اقتصاد جهانی است که موجب کاهش تقاضای کالا در بازار شده است. با اینحال مدیران این شرکت می گویند از نتایج نیمه اول سال شگفت زده نشده اند.

به همین خاطر ریوتینتو توانسته است سود سهام خود را به طور موقت 34 درصد یعنی 58 سنت اروپایی برای هر سهم افزایش دهد.

این شرکت به پیشرفت اقتصادی چین تا پایان امسال چشم دوخته و انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور که بزرگترین مشتری آنست در سال 2012 به هشت درصد برسد.

با وجود کاهش سود، استراتژی شرکت ریوتینتو تغییری نکرده و طرح امسال خود با هزینه سیزده میلیارد یورویی را همچنان در دستور کار دارد.

سرمایه گذاران بازار نیز به آینده این شرکت اطمینان دارند و ارزش سهام آن در بازار لندن افزایش یافت.