photo

ویدیوها. ابتکار یک کافه‌دار در آرژانتین؛ قهوه با طعم تورم

در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین یک کافه‌دار به نام داریو ماس، راهی مبتکرانه را برای مقابله با تورم فزاینده پیدا کرده است.

در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین یک کافه‌دار به نام داریو ماس، راهی مبتکرانه را برای مقابله با تورم فزاینده پیدا کرده است.

او در کشوری که نرخ ارز همچنان در حال افزایش است، از یک دستگاه ویژه برای چاپ نرخ روزانه ارز روی فنجان‌های قهوه استفاده می‌کند.

البته مشتریان می‌توانند تصاویر دیگری را نیز برای نقش بستن روی فنجان‌های قهوه انتخاب کنند.

تازه‌ترین ویدیو