NOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از سیل در سه کشور اتریش، نروژ و دانمارک

 برخی از کشورهای قاره سبز گرمای بی‌سابقه و برخی دیگر باران شدید و سیل ناشی از آن را تجربه می‌کنند. در این ویدئو گوشه‌هایی از سیلی که در سه کشور اتریش، نروژ و دانمارک جاری شد به تصویر کشیده شده است. بارندگی شدید در سوئد نیز باعث از ریل خارج شدن قطاری با ۱۰۰ سرنشین از ریل شد. اسلوونی، کشور کوچک اروپایی نیز باران شدید و بدنبالش سیل بخود دید که با گرفتن ۶ قربانی بدترین فاجعه طبیعی این کشور از زمان استقلال به این سو را رقم زد.

 برخی از کشورهای قاره سبز گرمای بی‌سابقه و برخی دیگر باران شدید و سیل ناشی از آن را تجربه می‌کنند. در این ویدئو گوشه‌هایی از سیلی که در سه کشور اتریش، نروژ و دانمارک جاری شد به تصویر کشیده شده است. بارندگی شدید در سوئد نیز باعث از ریل خارج شدن قطاری با ۱۰۰ سرنشین از ریل شد. اسلوونی، کشور کوچک اروپایی نیز باران شدید و بدنبالش سیل بخود دید که با گرفتن ۶ قربانی بدترین فاجعه طبیعی این کشور از زمان استقلال به این سو را رقم زد.

تازه‌ترین ویدیو