پاپ فرانسیس به محض ورود به پرتغال «رسوایی» آزار و اذیت روحانیت این کشور را محکوم کرد

ویدیوها. سفر به لیسبون؛ پاپ فرانسیس «رسوایی» آزار و اذیت روحانیت در پرتغال را محکوم کرد

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان برای شرکت در روز جهانی جوان وارد پایتخت پرتغال، لیسبون شد. وی در فرودگاه مورد استقبال رئیس جمهوری پرتغال قرار گرفت. 

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان برای شرکت در روز جهانی جوان وارد پایتخت پرتغال، لیسبون شد. وی در فرودگاه مورد استقبال رئیس جمهوری پرتغال قرار گرفت. 

پاپ فرانسیس در آغاز سفر پنج روزه خود، رهبران کاتولیک این کشور را به دلیل «رسوایی» آزار و اذیت جنسی روحانیون مورد انتقاد قرار داد و گفت که اقدامات آنها به فرار مومنان منجر می‌شود.

گروهی از کارشناسان استخدام شده توسط کلیسای پرتغال در ماه فوریه گزارش دادند که کشیش‌ها و دیگر پرسنل کلیسا ممکن است از سال ۱۹۵۰ حداقل ۴ هزار و ۸۱۵ پسر و دختر را مورد اذیت و آزار قرار داده باشند. 

قبل از این گزارش، مقامات کلیسای پرتغال تاکید کرده بودند که موارد انگشت شماری وجود داشته است. پس از انتشار این گزارش، آنها در ابتدا از حذف آزاردهندگان یا جبران خسارت به قربانیان خودداری کردند. 

اما پاپ فرانسیس این موضوع را در یک مراسم برای روحانیون و راهبه‌های پرتغالی در صومعه نمادین جرونیموس مطرح کرد. این صومعه جایی است که صدها نفر در ماه فوریه پس از انتشار این گزارش، برای قربانیان این اذیت و آزار دعا کرده بودند. پاپ همچنین گفت که بهتر است اسقف‌ها با پذیرش قربانیان و گوش دادن به حرف‌های آنها به این موضوع پاسخ دهند.

تازه‌ترین ویدیو