NOCOMMENT

مقر حزب حاکم نیجر توسط حامیان کودتاچیان به آتش کشیده شد

گروهی از افسران نظامی اواخر روز چهارشنبه ۲۶ ژوئیه با حضور در تلویزیون ملی نیجر، رسما برکناری محمد بازوم از قدرت را اعلام کردند.

گروهی از افسران نظامی اواخر روز چهارشنبه ۲۶ ژوئیه با حضور در تلویزیون ملی نیجر، رسما برکناری محمد بازوم از قدرت را اعلام کردند.

بدنبال این کودتا، جوانان حامی کودتاچیان در نیامی، پایتخت، مقر حزب «PNDS» را غارت کردند و خودروها را به آتش کشیدند. رهبر کودتاچیان پس از این خشونت‌‌‌ها در تلویزیون ملی حاضر شد و از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند.

رهبران این کودتا که خود را نیروهای دفاعی و امنیتی می نامند گفته‌اند «به دلیل وخامت اوضاع امنیتی و حکمرانی بد» تصمیم گرفتند به این رژیم پایان دهند. رئیس جمهور محمد بازوم توسط اعضای گارد ریاست جمهوری در محل اقامت خود محبوس شده است.

تازه‌ترین ویدیو