جشن‌های خیابانی نوروزی در آلماتی

نوروز در قزاقستان؛ رقص و آواز دسته‌جمعی در خیابان

در زمان سیطره کمونیسم شوروری بر این کشور برگزاری مراسم نوروز به مدت نیم قرن ممنوع اعلام شد.

تازه‌ترین ویدیو