تصاویری از حمله و تیراندازی در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران

حمله سفارت جمهوری آذربایجان در تهران؛ باکو سفیر ایران را به وزارت خارجه احضار کرد

رئيس جمهوری آذربایجان در حالی این حمله را «تروریستی» قلمداد کرده که مقام‌های دولتی ایران می‌گویند این تیراندازی با اهداف شخصی صورت گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو