NOCOMMENT

ساکنان اوالده تگزاس در مراسم نیایش برای قربانیان تیراندازی در مدرسه شرکت کردند

ساکنان اوالده تگزاس، عصر چهارشنبه در مراسم نیایش برای قربانیان تیراندازی در مدرسه شرکت کردند.

ساکنان اوالده تگزاس، عصر چهارشنبه در مراسم نیایش برای قربانیان تیراندازی در مدرسه شرکت کردند.

در این مراسم بخش‌هایی از انجیل خوانده شد و مردم حاضر در جایگاه‌ها در اندوه فاجعه کشتار دانش آموزان در اوالده گریستند.

گرگ ابوت، فرماندار تگزاس نیز در میان حاضران بود.

پیش از برگزاری مراسم ابوت گفت که فرد مسلحی که ۱۹ کودک و دو معلم را در یک مدرسه ابتدایی کشت، دقایقی قبل از حمله در پیام های آنلاین هشدار داده بود که قصد دارد به حاضران مدرسه ای تیراندازی کند.

او گفت که تیرانداز، سالوادور راموس ۱۸ ساله، در حمله روز سه شنبه به مدرسه ابتدایی راب در اوالده از تفنگ مدل  AR-15 استفاده کرد.

تازه‌ترین ویدیو