باگت‌های یک وایکینگ؛ سرمهندسی که یک نانوای موفق شد

باگت‌های یک وایکینگ؛ سرمهندسی که یک نانوای موفق شد

مگنوس مصمم شد که بهترین باگت شهر را بپزد و تمام ذوق و دانش مهندسی‌اش را برای این منظور به کار گرفت.

تازه‌ترین ویدیو