طنین صدای جادویی یوناس کافمن در آمفی‌تئاتر باستانی آکروپولیس

طنین صدای جادویی یوناس کافمن در آمفی‌تئاتر باستانی آکروپولیس

«دوستان یونانی بسیاری به من گفته بودند که وقت خواندن در این مکان احساس خواهی کرد که گویی با خدایان گفتگو می‌کنی، چون اینجا نزدیک مسند خدایان است.»

تازه‌ترین ویدیو