دبی شهر گلف؛ دبی با ۱۳ زمین گلف مقصد زمستانی ورزشکاران
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دبی شهر گلف؛ دبی با ۱۳ زمین گلف مقصد زمستانی ورزشکاران

ایلسکی: «ما تعداد زیادی زمین گلف خوب در دبی داریم. ما ۱۰ زمین گلف ۱۸ حفره ای داریم. از سوی دیگر شما نمی توانید آب و هوای بهتری از دبی برای گلف در ماههای بین نوامبر تا آوریل پیدا کنید.»

مطالب بیشتر از explore

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تازه‌ترین ویدیو