جمهوری چک؛ تلاش برای شکستن رکورد جهانی شنا در زیر یخ

ویدیوها. جمهوری چک؛ تلاش برای شکستن رکورد جهانی شنا در زیر یخ

دوید ونسل، شناگر اهل جمهوری چک در حال آماده سازی خود برای شکستن رکورد جهانی شنا در زیر یخ است.

دوید ونسل، شناگر اهل جمهوری چک در حال آماده سازی خود برای شکستن رکورد جهانی شنا در زیر یخ است.

در حال حاضر رکورد شنای زیر یخ در کتاب رکوردهای گینس، ۷۶.۲ متر است و این شناگر جوان قصد دارد در پایان ماه فوریه برای تغییر آن اقدام کند.

او تا کنون توانسته شنا تا مسافت ۱۴۱ متری در زیر آب را به ثبت برساند و نفسش را برای ۸ دقیقه حبس کند؛ با این وجود می‌گوید در این چالش جدید، مشکل مسافت نیست بلکه سرما است.

او امیدوار است در روز مقرر شده، بتواند مسافت ۸۰ متر را زیر یخ‌ها شنا کند.

در روز مبارزه، این شناگر برای احتیاط به یک طناب بسته می‌شود و غواصانی با تجهیزات کامل نیز او را پشتیبانی می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو