تصاویری از خیابان‌های آتنِ در قرنطینه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویری از خیابان‌های آتنِ در قرنطینه

شهروندان یونان بدنبال وضع محدودیت‌های ویژه‌ای از روز شنبه ۷ نوامبر باید برای هر بار خروج از منزل دلیل و زمان خروج خود را با ارسال پیامک مشخص کنند و منتظر دریافت چراغ سبز مقامات بهداشتی و شهری باشند. آتن، پایتخت یک روز پیش از شروع محدودیت‌های جدید بدلیل هجوم شهروندان به فروشگاهها برای خرید مایحتاج ضروری، یکی از شلوغ‌ترین و پر‌ترددترین روزهای خود را سپری کرد اما روز بعد، شنبه، خیابان‌های آتنِ در قرنطینه، خالی از همهمه همیشگی بود. مقررات قرنطینه سه هفته و شاید هم بیشتر برقرار خواهد بود. ویروس کرونا تا به امروز بیش از ۵۴ هزاار نفر را در یونان مبتلا کرده و جان بیش از ۷۴۰ نفر را گرفته است.

شهروندان یونان بدنبال وضع محدودیت‌های ویژه‌ای از روز شنبه ۷ نوامبر باید برای هر بار خروج از منزل دلیل و زمان خروج خود را با ارسال پیامک مشخص کنند و منتظر دریافت چراغ سبز مقامات بهداشتی و شهری باشند. آتن، پایتخت یک روز پیش از شروع محدودیت‌های جدید بدلیل هجوم شهروندان به فروشگاهها برای خرید مایحتاج ضروری، یکی از شلوغ‌ترین و پر‌ترددترین روزهای خود را سپری کرد اما روز بعد، شنبه، خیابان‌های آتنِ در قرنطینه، خالی از همهمه همیشگی بود. مقررات قرنطینه سه هفته و شاید هم بیشتر برقرار خواهد بود. ویروس کرونا تا به امروز بیش از ۵۴ هزاار نفر را در یونان مبتلا کرده و جان بیش از ۷۴۰ نفر را گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست