رکورد جهانی؛ دو ساعت و نیم برهنه در میان یخ‌

رکورد جهانی؛ دو ساعت و نیم برهنه در میان یخ‌

یک مرد اتریشی به نام جوزف کوبرل که قهرمان ورزش‌های استقامت است، رکورد جهانی طولانی ترین مدت ماندن در یخ را شکست. این مرد که اهل شهر «مِلک» است روز شنبه ۵ سپتامبر (۱۵ شهریور) در حالی که برهنه ایستاده و تا شانه زیر یخ بود، توانست به مدت ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در یک جعبه شیشه‌ای بزرگ حاوی قطعات یخ طاقت بیاورد. رکورد قبلی نیز با ۲۰ دقیقه کمتر در اختیار خود او بوده است.

یک مرد اتریشی به نام جوزف کوبرل که قهرمان ورزش‌های استقامت است، رکورد جهانی طولانی ترین مدت ماندن در یخ را شکست. این مرد که اهل شهر «مِلک» است روز شنبه ۵ سپتامبر (۱۵ شهریور) در حالی که برهنه ایستاده و تا شانه زیر یخ بود، توانست به مدت ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در یک جعبه شیشه‌ای بزرگ حاوی قطعات یخ طاقت بیاورد. رکورد قبلی نیز با ۲۰ دقیقه کمتر در اختیار خود او بوده است.

تازه‌ترین ویدیو