روز جهانی یوگا؛ تصاویری از کابل ِافغانستان و هیمالیای هندوستان

ویدیوها. روز جهانی یوگا؛ تصاویری از کابل ِافغانستان و هیمالیای هندوستان

روز جهانی یوگا، جمعه ۲۱ ژوئن، در نقاط مختلف جهان از جمله در هند که از آن بعنوان زادگاه و مهد یوگای دنیا نام برده می‌شود گرامی داشته شد. در این روز در نارندرا مودی، نخست وزیر هند به همراه ۲۵ هزار شهروند هندوستان به تمرین یوگا پرداختند. تصاویر منتخب از این روز و در این ویدئو، تصاویری هستند از دوستداران یوگا در کابل ِافغانستان و نیز سربازان ارتش هند که در ارتفاعات هیمالیا در ایالت اوتاراکند تمرین می‌کنند.  سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ میلادی و با پیشنهاد آقای مودی ۲۱ ژوئن را روز جهانی یوگا نامید.

روز جهانی یوگا، جمعه ۲۱ ژوئن، در نقاط مختلف جهان از جمله در هند که از آن بعنوان زادگاه و مهد یوگای دنیا نام برده می‌شود گرامی داشته شد. در این روز در نارندرا مودی، نخست وزیر هند به همراه ۲۵ هزار شهروند هندوستان به تمرین یوگا پرداختند. تصاویر منتخب از این روز و در این ویدئو، تصاویری هستند از دوستداران یوگا در کابل ِافغانستان و نیز سربازان ارتش هند که در ارتفاعات هیمالیا در ایالت اوتاراکند تمرین می‌کنند.  سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ میلادی و با پیشنهاد آقای مودی ۲۱ ژوئن را روز جهانی یوگا نامید.

تازه‌ترین ویدیو