اعتراض کشاورزان اسپانیایی به ارزانی مواد غذایی

ویدیوها. اعتراض کشاورزان اسپانیایی به ارزانی مواد غذایی

بیش از ۵ هزار کشاورز اسپانیایی روز سه‌شنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، با به راه انداختن قطاری از تراکتورهای خود جاده‌های شرق این کشور را مسدود کردند. رسانه‌های محلی شمار تراکتورهای به صف شده در جاده‌ها را ۱۲۰۰ دستگاه اعلام کردند. همچنین تعدادی از کشاورزان معترض با حضور در جاده‌ها و خیابان‌ها تلاش کردند تا با ایجاد ترافیک، صدای اعتراض خود را به دولت این کشور برسانند. آنها خواستار افزایش قیمت محصولات کشاورزی هستند و معتقدند که به دلیل ثبات قیمت‌ها، درآمدشان از محل فروش محصولات کشاورزی طی ۲۰ سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

بیش از ۵ هزار کشاورز اسپانیایی روز سه‌شنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، با به راه انداختن قطاری از تراکتورهای خود جاده‌های شرق این کشور را مسدود کردند. رسانه‌های محلی شمار تراکتورهای به صف شده در جاده‌ها را ۱۲۰۰ دستگاه اعلام کردند. همچنین تعدادی از کشاورزان معترض با حضور در جاده‌ها و خیابان‌ها تلاش کردند تا با ایجاد ترافیک، صدای اعتراض خود را به دولت این کشور برسانند. آنها خواستار افزایش قیمت محصولات کشاورزی هستند و معتقدند که به دلیل ثبات قیمت‌ها، درآمدشان از محل فروش محصولات کشاورزی طی ۲۰ سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

تازه‌ترین ویدیو