اجرای تماشایی دختر ۷ ساله از سرود ملی آمریکا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اجرای تماشایی دختر ۷ ساله از سرود ملی آمریکا

اجرای سرود ملی آمریکا از سوی یک دختربچه هفت ساله در استادیوم ورزشی کارسون در کالیفرنیا توجه بسیاری را جلب کرد. مالنای که هفت سال دارد با اجرای پر قدرت خود سبب شد ویدئوی این اجرا به سرعت روی شبکه‌های مجازی فراگیر شود.

اجرای سرود ملی آمریکا از سوی یک دختربچه هفت ساله در استادیوم ورزشی کارسون در کالیفرنیا توجه بسیاری را جلب کرد. مالنای که هفت سال دارد با اجرای پر قدرت خود سبب شد ویدئوی این اجرا به سرعت روی شبکه‌های مجازی فراگیر شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست